ISWEEEP MONGOLIA 2015
ОЛИМПИАДЫН ДҮРЭМ
1- Олимпиадад орлцогчид нь төсөлөө болон тайлангаа илүү чанартай сайн болгож
дуусгах. Ирэхдээ тайлангаа шүүгчдэд үзүүлэх зорилгоор 3 % хэвлэж ирэх
2- Төсөл заавал биет үзүүлэн хэлбэрээр байх ёстой (Үзүүлэн, бүтээгдэхүүн, судалгааны
материалууд, график, тайлан, зураг гм)
3- Тэмцээний үзүүлэнгийн газар проектороор төслөө танилцуулж болно.
4- Сүүлийн шатанд шалгарагсад 4 сарын 29-ны 09:30 болтол тэмцээний үзүүлэнгийн
газар (Elite International School-д) төсөлтэйгөө хамт очиж бүртгүүлсэн байх
шаардлагатай.
5- Сүүлийн шатанд шалгарагсад тэмцээний турш бүртгэлийн үед өгөгдсөн цамцыг
өмссөн бас ISWEEEP-ээс өгөгдөх нэрийн хуудас картыг зүүсэн байх ёстой.
6- Тэмцээний турш үзүүлэнгийн талбайгаас гарч болохгүй.
7- Үзүүлэнгийн хоосон самбар сүүлийн шатанд шалгарагсдад бүртгэлийн үед олгогдох
болно. Самбарын хэмжээ доор өгөгдсөн ба сүүлийн шатанд шалгарагсад самбарт тавих
үзүүлэнгийн материалаа өөрсдөө авч ирцгээнэ.

8- Сүүлийн шатанд шалгарагсад хэрэгцээ бүхий материалуудаа өөрсдөө авч ирэх ёстой (Цавуу, цаас, хайч, тодруулагч гм)
9- Доорх зургуудаас жишээлэн самбараа дүүргэж болно.

Дэлгэрэнгүй Download PDF