• 2 сарын 26-аас 3 сарын 20 хүртэл анхан шатны онлайн бүртгэл явагдана.
   • 3 сарын 6-aac 3 сарын 27  өдрүүдэд сурагчдад зориулсан сургалт семинаруудыг явуулна.
   • 3 сарын 14-ээс 5 сарын 1 хүртэл үндсэн бүртгэлийн ажлыг эхлүүлэх. Үндсэн бүртгэлийн үеэр төслүүдийг хураан авна.
   • 5 сарын 1-ээс 5 сарын 3 хүртэл шалгаруулалт.
    Ирсэн төслүүдээс шалгаруулалт хийж I-SWEEEP 2016 хөтөлбөрт оролцох урилга явуулна.
   • 5 сарын 28 олимпиадын сүүлийн шат буюу шалгарсан төслүүд I-SWEEEP 2016 хөтөлбөрт оролцож өөрийн биеэр төслөө танилцуулах, шилдэг төслүүдийг шалгаруулах, шагнал гардуулах ажлуудыг зохион байгуулна.