Slide background

Let's Build A Future Together

Инженерчлэл (Эрчим хүч) – Бид бүхний эдэлж хэрэглэж байгаа машин техник, тавилга хогшил амьдарч байгаа орон сууц зэрэгт бүх зүйлд инженер хүний ухаан шингэсэн байдаг билээ. Тийм ч учраас I-SWEEEP ирээдүйн монголын чадварлаг инженерүүдийг одооноос бэлдэхэд анхаарч байна. Инженерчлэл төрөлд био инженерчлэл, барилгын инженерчлэл, аж үйлдвэрлэлийн инженерчлэл, нөхөн сэргээгдэх эрчим хүч, эрчим хүч хэмнэх технлоги, робот техник, дулааны инженерчлэл, цахилгааны инженерчлэл, механик инженерчлэл гэх мэт сэдвүүдийг хамарна.

Хүрээлэн буй орчин (Эрүүл мэнд) – XXI зуунд хүн төрлөхтөнд тулгамдсан хамгийн том асуудал бол хүрээлэн буй орчны бохирдол болоод эрүүл мэндийн асуудал билээ. Энэ төрөлд газрын менежмэнт, ойгүйдэл, экологийн системийн менежмент, био нөхөн сэргээлт, агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол, усны бохирдол, дуу чимээний асуудал, дахин боловсруулах гэх мэт асуудлуудыг хамарна.

Компьютер, програм хангамж – Мэдээлэл технологийн эрин зуунд гар утас , компютер , таблет зэрэг нь бидний өдөр тутмын амьдарлын хэв маягийн салшгүй нэг хэсэг болсон билээ. Үүнийг дагаад мэдээллийн технологийн техник хангамж болон программ хангамж түүн дээр чадварлаг ажилдаг боловсон хүчин их өндрөөр үнэлэгддэг болсон байна. I-SWEEEP нь монголд дараагийн ”Zuckerberg” “Steve Jobs” нээж илрүүлэхийг зоридог юм. Тус төрөлд программ хангамж, хөдөлгөөнт дүрс, боловсролын ирээдүй гэх мэт чиглэлүүлийг хамарна.

ISWEEEP Highlights International

ISWEEEP Highlights Mongolia

What people who have worked with us have to say

Client1

Whether you’re just getting started or you’re a full-blown code warrior, our themes will make your site look as pretty as a peach and function like a well-oiled machine.

Client1CEOMaxmanc Inc
Anna Vandana

Our themes will make your site look as pretty as a peach and function like a well-oiled machine.

Anna VandanaCEOFunkyInc
Christian Zax

Whether you’re just getting started or you’re a full-blown code warrior, our themes will make your site look as pretty as a peach and function like a well-oiled machine.

Christian ZaxCEOZax
Old Scully

Whether you’re just getting started or you’re a full-blown code warrior, our themes will make your site look as pretty as a peach and function like a well-oiled machine.

Old ScullyCEOO.S